PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM HER GEÇEN GÜN ÖNEM KAZANIYOR

Çevre kirliliğine bağlı olarak yapılan projelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Dünya genelinde yapılan çevreci faaliyetlerin başında geri dönüşüm kampanyaları geliyor. Özellikle son yıllarda devlet kurumlarının da konu ile ilgili yürütmüş olduğu çalışmalar bilinçli toplumların yaratılmasına yönelik büyük başarılar kaydetti ve geri dönüşümün hem lokal hem de hem de küresel bazda önemini bir kez daha ortaya koydu.

Plastik Geri Dönüşüm Çalışmaları Çevre Kirliliğini Büyük Oranda Azalttı 

Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak dünya genelinde hatırı sayılır bir miktarda paketlenmiş fabrikasyon ürünler kullanılıyor. Artan dünya nüfusu ile birlikte,  kullanılan paketlenmiş ürünlerden arda kalan plastik atıklar, geri dönüşüm için kullanılmadığı takdirde doğa ve canlılar için hayati bir tehlike oluşmasına neden oluyor. 
Paketlenmiş tüketim maddeleri endüstrisinde ağırlıklı olarak paketleme malzemesi olarak plastik geri dönüşümlü ürünlerin kullanılıyor olması, özellikle plastik malzemelerin geri dönüşümünün bu alanda ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. 

Ülkemiz Çalışmalarıyla Avrupa’nın Dikkatini Çekmeyi Başardı

Türkiye’de de küresel bazda hayati önem taşıyan geri dönüşüm faaliyetlerine ilgi ve destek oldukça büyük. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Gelişme Vakfı tarafından yürütülen kampanyalar, hem ciddi rakamsal verilerle geri dönüşümün gerçekleştirilmesini sağlarken hem de kişilerin bu alanda bilinçlendirilmesine yönelik kampanyaları kapsıyor. Özellikle çocuklara yönelik yapılan bilinçlendirme faaliyetleri plastik geri dönüşüm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasında büyük rol oynuyor. 

DİĞER HABERLER

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMDE BİREYSEL MÜCADELE

Dünyamızın son yıllarda baş etmeye çalıştığı çevre sorunlarının başında çevre kirliliği geliyor. Çevre kirliliğinin oluşmasında en büyük etken bilinçsizce kullanılan tüketim ürünlerinden arda kalan atıkların doğaya gelişi güzel bir biçimde bırakılıyor olm